sahih

Adjektiva (adj)

  1. sah; benar; sempurna; tiada cela (dusta, palsu); sesuai dengan hukum (peraturan): kesaksiannya kurang -- karena tidak dikuatkan oleh sumpah
KBBI III
  • ebsoft: valid, genuine.
  • gkamus: valid, genuine.
sa·hih a sah; benar; sempurna; tiada cela (dusta, palsu); sesuai dng hukum (peraturan): kesaksiannya kurang -- krn tidak dikuatkan oleh sumpah;

me·nya·hih·kan v menjadikan dapat diterima krn dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; menjadikan sahih;

pe·nya·hih·an n pernyataan sahih (thd sesuatu);

ke·sa·hih·an n perihal sahih; kebenaran; kesempurnaan;

- pengukur ketepatan pengukuran yg dimiliki oleh alat ukur
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. jual beli sahih; bai' sahih bai' sahih bai; beli; jual; sahih Agama Islam Pusba
2. kakek sahih; datuk sahih jad sahih datuk; kakek; sahih Agama Islam Pusba
3. nenek sahih jaddat sahih nenek; sahih Agama Islam Pusba
4. nikah sahih nikāh sahih nikah; sahih Agama Islam Pusba
5. otoritatif; sahih authoritative otoritatif; sahih Politik Pusba
6. sahih; absah authentic absah; sahih Politik Pusba
7. sahih; valid valid sahih; valid Politik Pusba
8. syarat sahih syart as-sahīh sahih; syarat Agama Islam Pusba
9. uruf sahih urf sahih sahih; uruf Agama Islam Pusba

  • 1 - 9 dari 9 entri

sahibulbait ~ sahibulhajat ~ sahibulhikayat ~ sahid ~ sahifah ~ sahih ~ sahir ~ sahkan ~ sahmura ~ sahur ~ sahut