sakar

Nomina (n)

  1. gula: ia membeli -- sekilo
  2. (Dok) zat gula dalam darah
  3. (Ar) neraka

Verba (v)

  1. (Mk) samun; rompak; rampas
KBBI III
Sinonim
n: gula; neraka; sagar; v: rampas; rompak; samun
Turunan
n: penyakar; v: menyakar
Gabungan kata
n: sakar emping; sakar nabati; v: samun sakar
  • ebsoft: (Chem.) sugar.
  • gkamus: (Chem.) sugar.
1sa·kar n 1 gula: ia membeli -- sekilo; 2 Dok zat gula dl darah;

-- emping Kim maltosa; -- nabati zat gula dr tumbuh-tumbuhan

2sa·kar Ar n neraka

3sa·kar Mk v samun; rompak; rampas;

me·nya·kar v menyamun; merompak; merampas: ia - orang tua itu pd siang bolong;

pe·nya·kar n penyamun; perompak; perampas: - itu melarikan diri pd malam gelap
Sakai ~ sakal ~ sakang ~ sakap ~ sakapan ~ sakar ~ sakar emping ~ sakar nabati ~ sakaratulmaut ~ sakarida ~ sakarimeter