samun sakar

Verba (v)

  1. perampasan dengan kekerasan; aniaya
KBBI III

Kata Dasar

sakar; samun

samudera ~ samudra ~ samuh ~ samum ~ samun ~ samun sakar ~ samunan ~ samurai ~ sana ~ sana sini ~ sanad