sedapat

Verba (v)

  1. sesudah mendapat: ~ telegram itu, ia berangkat dengan segera
KBBI III

Kata Dasar

dapat

Sinonim
adv: sesanggup
Gabungan kata
v: sedapat mungkin
sedap ~ sedap hati ~ sedap malam ~ sedap-sedapan ~ sedapan ~ sedapat ~ sedapat mungkin ~ sedapat-dapatnya ~ sedari ~ sedarum ~ sedarun