sekolah

Nomina (n)

  1. bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada) -- dasar, -- lanjutan, -- tinggi; (menurut jurusannya, ada) -- dagang, -- guru, -- teknik, -- pertanian, dsb: keluar -- , sudah tidak belajar di sekolah lagi; pernah duduk di bangku -- , pernah belajar di sekolah; tidak makan -- , cak tidak mendapat pendidikan di sekolah; tidak terpelajar
  2. waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran: -- mulai pukul setengah delapan pagi
  3. usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan); pelajaran; pengajaran: ia hendak melanjutkan -- nya ke Jakarta; -- nya tinggi, sudah banyak mendapat pelajaran; sudah masak -- nya, sudah pandai benar
  4. (cak) belajar di sekolah; pergi ke sekolah; bersekolah: mengapa engkau tidak -- hari ini?
KBBI III
  • ebsoft: 1 school. 2 attend school.
  • gkamus: 1 school. 2 attend school.
se·ko·lah n 1 bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada) -- dasar, -- lanjutan, -- tinggi; (menurut jurusannya, ada) -- dagang, -- guru, -- teknik, -- pertanian, dsb: keluar -- , sudah tidak belajar di sekolah lagi; pernah duduk di bangku -- , pernah belajar di sekolah; tidak makan -- , cak tidak mendapat pendidikan di sekolah; tidak terpelajar; 2 waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran: -- mulai pukul setengah delapan pagi; 3 usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan); pelajaran; pengajaran: ia hendak melanjutkan -- nya ke Jakarta; -- nya tinggi, sudah banyak mendapat pelajaran; sudah masak -- nya, sudah pandai benar; 4 cak belajar di sekolah; pergi ke sekolah; bersekolah: mengapa engkau tidak -- hari ini?;

-- agama sekolah yg memberi pendidikan dl hal keagamaan; -- ambah sekolah pertukangan pd zaman Hindia Belanda; -- dagang sekolah tempat orang belajar dan mengajarkan ilmu dagang (niaga); -- dasar sekolah tempat memperoleh pendidikan sbg dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yg lebih tinggi; -- dasar kecil lembaga pendidikan dasar yg didirikan di daerah terpencil dan berpenduduk sedikit, jumlah murid sedikit (minimal tiga orang); -- kejuruan sekolah tempat belajar bidang tertentu, spt ekonomi, pertanian, dan teknik; -- kesenian sekolah yg memberi pendidikan dl suatu cabang kesenian -- laboratorium sekolah (dasar dan menengah) yg langsung di bawah pengawasan suatu lembaga pendidikan guru untuk mengadakan latihan praktik, peragaan, dsb; -- lanjutan sekolah selepas sekolah dasar, sebelum perguruan tinggi; -- lanjutan tingkat atas sekolah menengah tingkat atas; -- lanjutan tingkat pertama sekolah menengah tingkat pertama; -- menengah sekolah lanjutan; -- menengah atas sekolah umum selepas sekolah menengah pertama sebelum perguruan tinggi; -- menengah kejuruan sekolah menengah setingkat sekolah menengah umum; -- menengah pertama sekolah umum selepas sekolah dasar, sebelum sekolah menengah umum; -- menengah tingkat atas sekolah umum atau kejuruan selepas sekolah menengah tingkat pertama, sebelum perguruan tinggi; -- menengah tingkat pertama sekolah umum atau kejuruan selepas sekolah dasar sebelum sekolah menengah tingkat atas; -- menengah umum sekolah umum selepas sekolah menengah tingkat pertama sebelum perguruan tinggi; -- penerbangan sekolah tempat belajar seluk-beluk ilmu penerbangan (tt hal terbang, pesawat terbang); -- pertukangan sekolah tempat belajar berbagai kepandaian bertukang; -- raja ark sekolah guru; -- tinggi perguruan tinggi yg menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau pendidikan profesional dl satu disiplin ilmu tertentu;

ber·se·ko·lah v 1 belajar di sekolah; pergi ke sekolah; 2 mendapat pendidikan atau pengajaran di sekolah; berpelajaran; 3 cak belajar (pd); berguru (pd);

me·nye·ko·lah·kan v 1 memasukkan ke sekolah; mengirimkan ke sekolah (untuk belajar); 2 menyuruh belajar ke sekolah; memberikan biaya sekolah;

se·ko·lah·an n 1 gedung sekolah; 2 sekolah;

per·se·ko·lah·an n segala sesuatu mengenai sekolah
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. administrator sekolah school administrator administrator; sekolah Sosiologi Pusba
2. anggaran sekolah school budget anggaran; sekolah Pendidikan Pusba
3. belajar di sekolah school learning belajar; di; sekolah Sosiologi Pusba
4. bus sekolah school bus bus; sekolah Ekonomi Pusba
5. ciri sekolah school characteristics ciri; sekolah Sosiologi Pusba
6. desegregasi sekolah school desegregation desegregasi; sekolah Pendidikan Pusba
7. dinamika sekolah school dynamics dinamika; sekolah Sosiologi Pusba
8. ekspansi sekolah expansion of schools ekspansi; sekolah Sosiologi Pusba
9. enggan sekolah school refusal enggan; sekolah Kedokteran Pusba
10. fobia sekolah school phobia fobia; sekolah Kedokteran Pusba
11. fungsi sosial sekolah school, social functions fungsi; sekolah; sosial Sosiologi Pusba
12. guru sekolah menengah secondary teachers guru; menengah; sekolah Sosiologi Pusba
13. hierarki sekolah hierarchy of schools hierarki; sekolah Sosiologi Pusba
14. hubungan sekolah orang tua school-parent relationship hubungan; orang; sekolah; tua Sosiologi Pusba
15. iklim sekolah school climates iklim; sekolah Sosiologi Pusba
16. jumlah siswa putus sekolah attrition rate jumlah; putus; sekolah; siswa Pendidikan SM
17. kebijakan sekolah school policies kebijakan; sekolah Sosiologi Pusba
18. keefektifan sekolah school effectiveness keefektifan; sekolah Sosiologi Pusba
19. kehadiran di sekolah school attendance di; kehadiran; sekolah Sosiologi Pusba
20. kelas di sekolah school class di; kelas; sekolah Sosiologi Pusba

sekoci penolong dayung ~ sekoci penolong mekanis ~ sekoci penolong motor ~ sekodi ~ sekoi ~ sekolah ~ sekolah agama ~ sekolah ambah ~ sekolah dagang ~ sekolah dasar ~ sekolah dasar kecil