selesa /selésa/

Adjektiva (adj)

  1. luas (tidak sempit, tidak sesak); lega; leluasa

Nomina (n)

  1. keluasan; kesempatan: tidak (ber) -- , sempit (sesak, tidak lega, tidak dapat bergerak dengan leluasa); tidak bebas; tidak leluasa; tidak ada kesempatan; tidak sempat
KBBI III
Sinonim
adj: belantara; lega; leluasa; n: keluasan; kesempatan
Antonim
adj: sempit
Turunan
v: berselesa
  • ebsoft: 1 space, room. 2 opportunity, occasion. 3 wide.
  • gkamus: 1 space, room. 2 opportunity, occasion. 3 wide.
se·le·sa /selésa/ 1 a luas (tidak sempit, tidak sesak); lega; leluasa; 2 n keluasan; kesempatan: tidak (ber) -- , sempit (sesak, tidak lega, tidak dapat bergerak dng leluasa); tidak bebas; tidak leluasa; tidak ada kesempatan; tidak sempat;

ber·se·le·sa v mempunyai kesempatan (peluang dsb)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. lalu lintas selesa casual traffic lalu; lintas; selesa Ekonomi Pusba
2. ruang selesa; launs lounge launs; ruang; selesa *Umum* Pusba

  • 1 - 2 dari 2 entri

selera tajam ~ selera tinggi ~ selerak ~ selerang ~ seleret ~ selesa ~ selesai ~ selesaian ~ selesma ~ selesma ayam ~ seletuk