semalam

Nomina (n)

  1. satu malam: saya menginap di hotel itu - saja
  2. sepanjang malam: lalu - itu Hang Tuah pun berhikayat pelbagai cerita
  3. hari sebelum hari ini; kemarin: - sebelum petang ia sudah sampai di rumah

Adverbia (adv)

  1. malam kemarin; malam sebelum hari ini; malam tadi: - ia mengajak tamu asingnya menonton wayang kulit
KBBI III

Kata Dasar

malam

Sinonim
n: kemarin
  • ebsoft: 1 last night. 2 o. night.
  • gkamus: 1 last night. 2 o. night.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. pagu semalam overnight limit pagu; semalam Keuangan Pusba
2. pinjaman semalam overnight loan pinjaman; semalam Keuangan Pusba
3. tingkat bunga semalam overnight rate bunga; semalam; tingkat Keuangan Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

semakin ~ semaksimal mungkin ~ semaksimal-maksimalnya ~ semaksimalnya ~ semalakama ~ semalam ~ semalam-malaman ~ semalaman ~ semalu ~ semambu ~ semampai