senguk

Adjektiva (adj)

  1. senguk sengak
KBBI III
Turunan
v: menyenguk
Gabungan kata
adj: senguk sengak
se·nguk a, -- sengak tersedu-sedu; terisak-isak;

me·nye·nguk v mencium bau; membaui
sengsai ~ sengsam ~ sengsara ~ sengsem ~ sengsurit ~ senguk ~ senguk sengak ~ sengungut ~ sengut ~ seni ~ seni arca