sepeling /sepéling/

Nomina (n)

  1. sesuatu yang sengaja dilebihkan daripada yang diperlukan; kelebihan
  2. loncer; longgar (roda, setir, mobil, dsb)
KBBI III Ragam cakapan
Sinonim
adj: loncer; n: kelebihan
  • ebsoft: see SPELING.
  • gkamus: see SPELING.
se·pe·ling /sepéling/ n cak 1 sesuatu yg sengaja dilebihkan dp yg diperlukan; kelebihan; 2 loncer; longgar (roda, setir, mobil, dsb)
sepelan ~ sepelarian ~ sepelaung ~ sepele ~ sepelempar ~ sepeling ~ sepeliuk ~ sepelompat ~ sepelompatan ~ sepelontar ~ sepemagutan