syariah

Nomina (n)

  1. syariat
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: /syari'ah, syariat, syari'at/ Islam law.
  • gkamus: /syari'ah, syariat, syari'at/ Islam law.
sya·ri·ah ? syariat
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. mahkamah syariah mahkamah asy-syar'iyyah mahkamah; syariah Agama Islam Pusba
2. makasid syariah maqāsid asy-syari'ah makasid; syariah Agama Islam Pusba
3. syarat syariah syart asy-syara'i syarat; syariah Agama Islam Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

syarahan ~ syarak ~ syarat ~ syarbat ~ syarekat ~ syariah ~ syariat ~ syarif ~ syarifah ~ syarik ~ syarikat