syarif

Nomina (n)

  1. orang yang mulia
  2. bangsawan (sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad saw. yang langsung dari Husen)
KBBI III
  • ebsoft: (Islam) title of a male descendant of Muh.
  • gkamus: (Islam) title of a male descendant of Muh.
sya·rif n 1 orang yg mulia; 2 bangsawan (sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad saw. yg langsung dr Husen)
syarat ~ syarbat ~ syarekat ~ syariah ~ syariat ~ syarif ~ syarifah ~ syarik ~ syarikat ~ syatar ~ syaulam