tahkik

Nomina (n)

  1. penetapan (penentuan) kebenaran dengan bukti
  2. sah: keputusan --
KBBI III
Sinonim
adj: benar; hak; valid; v: sah
Turunan
v: menahkikkan
  • ebsoft: verification.
  • gkamus: verification.
tah·kik n 1 penetapan (penentuan) kebenaran dng bukti; 2 sah: keputusan --;

me·nah·kik·kan v 1 menetapkan (menentukan) kebenaran dng bukti; 2 mengesahkan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. tahkik tahqīq tahkik Agama Islam Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

tahi telinga ~ tahi tembaga ~ tahiat ~ tahil ~ tahir ~ tahkik ~ tahkim ~ tahlil ~ tahlilan ~ tahmid ~ tahniah