takwa

Nomina (n)

  1. terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya
  2. keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya
  3. kesalehan hidup
  4. baju model Cina, leher tertutup tinggi, belakangnya tidak simetris, berkancing sampai ke leher dan bersaku dua yang terletak pada bagian depan bawah
KBBI III
Sinonim
kesalihan; adj: takut; n: ketaatan
Turunan
n: ketakwaan; v: bertakwa
Gabungan kata
adv: tahu takwa; n: baju takwa; kain takwa
  • ebsoft: 1. piety. 2. see TAKUA.
  • gkamus: 1. piety. 2. see TAKUA.
1tak·wa n 1 terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 2 keinsafan diri yg diikuti dng kepatuhan dan ketaatan dl melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; 3 kesalehan hidup;

ber·tak·wa v menjalankan takwa;

ke·tak·wa·an n perihal takwa

2tak·wa n baju model Cina, leher tertutup tinggi, belakangnya tidak simetris, berkancing sampai ke leher dan bersaku dua yg terletak pd bagian depan bawah
takut suntuk malam ~ takut-takut ~ takut-takut berani ~ takut-takut segan ~ takut-takutan ~ takwa ~ takwil ~ takwim ~ takwin ~ takyin ~ takziah