tap

Verba (v)

  1. tuang
  2. sadap

Nomina (n)

  1. sumbat untuk menutup lubang dalam tong
KBBI III
Sinonim
v: sadap; tuang
Turunan
v: mengetap
  • ebsoft: (Coll.) k.o. distilled alcoholic beverag
  • gkamus: (Coll.) k.o. distilled alcoholic beverage
1tap v 1 tuang; 2 sadap;

me·nge·tap v 1 menuang; 2 menyadap

2tap n sumbat untuk menutup lubang dl tong
taoge ~ taoge goreng ~ taoisme ~ taoke ~ taosi ~ tap ~ tapa ~ tapa brata ~ tapa-tapa ~ tapah ~ tapai