tersimpuh

Adjektiva (adj)

  1. dalam keadaan bersimpuh

Verba (v)

  1. tiba-tiba jatuh terduduk dalam keadaan bersimpuh: ia jatuh -
KBBI III

Kata Dasar

simpuh

tersilau ~ tersimbah ~ tersimbur ~ tersimpai ~ tersimpan ~ tersimpuh ~ tersimpul ~ tersimpul dl hati ~ tersindir ~ tersingahak ~ tersingit