zahir

Verba (v)

  1. lahir
KBBI III Variasi ejaan
Sinonim
adj: lahiriah
  • ebsoft: see LAHIR 1.
  • gkamus: see LAHIR 1.
za·hir ? lahir
zabarjad ~ zabib ~ Zabur ~ zadah ~ zahid ~ zahir ~ zai ~ zaim ~ zair ~ zaitun ~ zakar