bekap

Verba (v)

  1. membekap
KBBI III
Sinonim
v: membekap
Turunan
v: membekap
be·kap v, mem·be·kap v menutup rapat-rapat; menyumbat mulut dng tangan secara paksa: penjahat itu - mulut korbannya agar tidak dapat berteriak
bekakas ~ bekal ~ bekal-bekalan ~ bekam ~ bekantan ~ bekap ~ bekas ~ bekas luka ~ bekas tangan ~ bekas tubuh ~ bekasam