mendangkar

Verba (v)

  1. menggulung: ~ tikar
KBBI III

Kata Dasar

dangkar

Sinonim
adj: dangkar; v: menggulung
mendanau ~ mendandani ~ mendangir ~ mendangkal ~ mendangkalkan ~ mendangkar ~ mendangkung ~ mendanguk ~ mendap ~ mendapa ~ mendapat