pascakrisis

Adjektiva (adj)

  1. berkenaan dengan keadaan sesudah masa krisis: kalangan kampus merupakan salah satu pilar dalam penanggulangan --
KBBI III
pas·ca·kri·sis a berkenaan dng keadaan sesudah masa krisis: kalangan kampus merupakan salah satu pilar dl penanggulangan --
pasca- ~ pascabedah ~ pascadoktoral ~ pascajual ~ pascakawin ~ pascakrisis ~ pascalahir ~ pascalarva ~ pascalikuidasi ~ pascamodern ~ pascamodernisme