lekatan

Nomina (n)

  1. hasil melekat, stiker
KBBI III

Kata Dasar

lekat

Sinonim
n: label
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. lekatan cohesion lekatan Biologi Pusba
2. lekatan perikardial fokal focal pericardial adhesion fokal; lekatan; perikardial Kedokteran Pusba
3. lekatan pleura pleural attachment lekatan; pleura Kedokteran Hewan Pusba
4. teori lekatan; teori kohesi cohesion theory kohesi; lekatan; teori Biologi Pusba
5. terminal berujung lekatan cohesive terminii berujung; lekatan; terminal Biologi Pusba

  • 1 - 5 dari 5 entri

lekas-lekas ~ lekat ~ lekat-lekat ~ lekat-lekat air ~ lekat-lekat udara ~ lekatan ~ lekemia ~ lekir ~ lekit ~ lekok ~ lekosit