mungkur

Nomina (n)

  1. usungan (tandu); jempana: disuruh memuatkan ke dalam --
KBBI III
  • ebsoft: 1. stretcher, palanquin. 2. with o.'s back turned.
  • gkamus: 1. stretcher, palanquin. 2. with o.'s back turned.
mung·kur n usungan (tandu); jempana: disuruh memuatkan ke dl --
mungil ~ mungkar ~ mungkin ~ mungkir ~ mungkum ~ mungkur ~ mungmung ~ mungmungan ~ mungsi ~ mungut ~ munib