mungkin

Adverbia (adv)

  1. tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; tidak mustahil: dia tidak datang, -- ada halangan; tidak -- , tidak boleh jadi; mustahil, sedapat -- , sedapat-dapatnya; selekas -- , selekas-lekasnya
KBBI III
  • ebsoft: possible.
  • gkamus: possible.
mung·kin adv tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; tidak mustahil: dia tidak datang, -- ada halangan; tidak -- , tidak boleh jadi; mustahil, sedapat -- , sedapat-dapatnya; selekas -- , selekas-lekasnya;

me·mung·kin·kan v 1 menjadikan mungkin; menjadikan sesuatu dapat terjadi (tidak mustahil): ada faktor-faktor yg - tercapainya persetujuan antara kedua negara itu; 2 memberi kesempatan; menyebabkan dapat (berbuat, memperoleh, dsb): adanya undang-undang agraria - petani memiliki tanah garapan; 3 memandang (menganggap) mungkin (dapat terjadi): pendapat yg - orang mati dapat hidup kembali adalah khayal belaka;

ke·mung·kin·an n 1 keadaan yg mungkin; keadaan yg memungkinkan sesuatu terjadi: - untuk menyelusup tanpa diketahui masih ada; 2 sesuatu yg mungkin terjadi: masih banyak - untuk menang
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. amanat sebaik mungkin market discretion order amanat; mungkin; sebaik Keuangan Pusba
2. bilangan paling mungkin most probable number (MPN) bilangan; mungkin; paling Kimia Pusba
3. galat yang mungkin probable error galat; mungkin; yang Matematika Pusba
4. jumlah paling mungkin (MPN) MPN (Most Probable Number) MPN; jumlah; mungkin; paling Farmasi Pusba
5. kasus mungkin probable case kasus; mungkin Kedokteran Pusba
6. tidak mungkin impossibility mungkin; tidak Hukum DS

  • 1 - 6 dari 6 entri

munggu ~ mungguk ~ munggur ~ mungil ~ mungkar ~ mungkin ~ mungkir ~ mungkum ~ mungkur ~ mungmung ~ mungmungan